Untitled

 Etusivu - Esittely ja yhteystiedot - Kirjat - Journalistinen tuotanto - Vanha Lappi -Medialanssi -
 Palvelut - Lapin matkailu - Lapin luonto - Vuotoksen kansallispuisto - Politiikka - Arkisto - plogi

 

Paikallisidentiteettiä voi vahvistaa

Teksti ja kuvat Tapani Niemi

Kaupunginjohtaja Timo Korva sanoi radiohaastattelussa kesällä 2005, että Kemijärven imago paranee, kun ajaa kaupungista poispäin. Huonoimmillaan maine on kaupunkilaisten itsensä keskuudessa.

Historiankirjat puhuvat kemijärveläisestä leuhkuudesta mutta jossain vaiheessa kotiseutuylpeys on ilmeisesti vaihtunut kotiseutuhäpeäksi. Monet kemijärveläiset eivät juuri puhu kotipaikastaan hyvää vaan kehottavat ihmisiä pyyhkimään kaupungin pölyt kiireesti jaloistaan. Kielteinen suhtautuminen omiin juuriinsa heikentää yksilön omanarvontuntoa ja altistaa hänet vastoinkäymisille.

Medialanssi halusi projektin aikana selvittää, voiko nuorten kotiseutuidentiteettiin vaikuttaa myönteisesti. Tiedetään, että paikallisidentiteetti ja rakkaus kotiseutuun voimistuvat, kun ihminen hankkii tietoa omasta kulttuurista ja historiasta. Kansa sanoo, että joka härillä kyntää, se häristä puhuu. Työskentely härkien kanssa saa edusmiehen tuntemaan asian omakseen ja työskentelemään härkien puolueen hyväksi paljon enemmän, kuin palkka edellyttäisi.

Sanalasku sanoo myös, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Paikallisidentiteetti ei vahvistu käskyillä tai neuvoilla. Nuorta ei voi pakottaa arvostamaan kotiseutuaan ja olemaan siitä ylpeä, mikäli hän ei näe asiaa sen arvoiseksi. Silti häpeä ja halveksunta eivät välttämättä kerro elämän huonoudesta syrjäseudulla vaan tietämättömyydestä ja vääristyneistä asenteista. Kun juuret menneeseen ovat katkenneet, mistä olla ylpeä. Vanhempien hapan asenne tuskin lisää nuorten kotiseudun kunnioitusta.

Sallan museohanke

Kemijärveläinen Antti Karila työskenteli kymmenen kuukautta kulttuurimatkailun kehittämishankkeessa Sallassa vuonna 2006. Hän keräsi materiaalia kotiseutumuseota varten. Medialanssi järjesti hänelle nauhurin, tv-kameran ja dokumentointivälineet. Vastapalveluna Karila kirjoitti tutkijan päiväkirjaa ja pohti, kuinka perinteen keruu vaikuttaa hänen Salla-kuvaansa ja yleensäkin itälappilaiseen paikallisidentiteettiin.

Yhteistyö sallalaisen projektin kanssa soveltui Picybun tavoitteisiin. Salla, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski muodostavat yhtenäisen itälappilaisen kulttuurialueen, joka kärsii samoista modernin yhteiskunnan talousongelmista ja identiteettivajeesta, jonkinlaisesta kotiseutuhäpeästä. Karila tunsi entuudestaan huonosti Kemijärven ja Sallan kulttuurihistoriaa, vaikka on suorittanut historiasta loppututkinnon.

Karila kertoo edustavansa tässä asiassa tämän ajan lappilaista nuorta. Käsitykset ja tiedot alueesta perustuvat median antamaan kuvaan, mikä ei pintaa raapaise. Moni saa tiedotusvälineistä kielteisen kuvan Itä-Lapin valtionelättien ainaisesta alamäestä ja päättäjien ruikuttamisesta. Vain vanhat puhuvat menneistä ajoista mutta nykyaika ei heitä kuuntele, koska ”kaiken pitää olla uutta huutoa.” Perinteen keruu muutti kuitenkin Karilan käsityksiä Sallasta ja sallalaisista.

”Haastattelin vanhoja ihmisiä. Kyselin sota-, evakko- ja jälleenrakennusajasta. He arvostivat nuoren miehen uteliaisuutta ja aitoa kiinnostusta, vaikka suhtautuivatkin vanhastaan kemijärveläisiin varauksellisesti. Rupatteluhetket venyivät pidemmäksi kuin olimme sopineet ja istunto piristi heitä. Sallalaiset kertoivat hyvin mielellään elämästään, koska historia koetaan tärkeäksi. Moni tallentaa kotiseutuperinnettä vapaaehtoisesti ja kirjoittaa kyläkirjoja”, Karila sanoo.

Perinteen kerääjä kokee myös yllätyksiä, sillä historiallinen totuus ei aina virvoita mieltä vaan saattaa jopa haavoittaa. Suomi joutui viime sotien jälkeen luovuttamaan Neuvostoliitolle laajoja maa-alueita, josta sallalaiset tuntevat katkeruutta. Ahdistus tuntuu siirtyneen nuoremmille polville, vaikka he eivät ole kokeneet sotaa ja evakkoa henkilökohtaisesti. Joittenkin mielestä menneisyyden vatvominen pitäisi lopettaa.

Karilan mukaan ihmisten kannattaa kuitenkin tuntea myös ikävää historiaa, ei vain juhlapäiviä ja paraatimarsseja. Kipeää kokemusta ei pääse pakoon vaikenemalla tai ummistamalla silmänsä. Tosiasiat pitää uskaltaa kohdata. Keskustelu menneestä piristää, sillä moni vanha ihminen elää yksin ja kaipaa seuraa. Keskustelu myös puhdistaa ilmaa, se on jonkinlaista tarinaterapiaa kertojalle mutta myös kuulijalle.

Menneisyys askarrutti

Antti Karila tutki yliopistollisessa tutkielmassaan Itä-Lapin partisaanisotaa. Hänen isoisänsä taisteli Erillisosasto Saun joukoissa mutta ei kertonut pojalleen eikä pojanpojalleen mitään sotakokemuksistaan. Antti haastatteli ukin sotakavereita ja huomasi, etteivät hekään mielellään muistelleet menneitä. Sen hän lapsuudestaan kuitenkin muisti, että ”ukki meni pilaan sodassa”.

Isoisä työskenteli lääkintämiehenä ja joutui näkemään kauheita asioita. Hän ei ilmeisesti kyennyt käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan, eikä toipunut sodasta koskaan. Ukki kätki sotilaspassin lääkekaappiin, pois silmistä, ja hukkasi avaimen. Kun hänet ylennettiin 1960-luvulla kersantiksi, siitäkin hän vaikeni ja sukulaiset saivat tietää asiasta vasta neljä vuosikymmentä myöhemmin.

”Leikin lapsena muovipyssyillä ja tinasotilailla Pelkosenniemen mummolassa mutta ukki suhtautui siihen hyvin kielteisesti. Hän tuiski, että pitääkö sitä sotaakin leikkiä. Keräsin häpeissäni sotilaat television päältä ja lopetin sodan”, Antti Karila muistelee. Silloin hän ei ymmärtänyt ukin vihanpurkausta. Pro gradun tekeminen avasi menneen sukupolven traumaa ja nuori mies oppi tuntemaan kotiseutunsa lähihistoriaa.

Antti Karila alkoi lukea sotapäiväkirjoja ja muita sotilasasiakirjoja, joita osastosta on jäänyt jäljelle vajaa kolmekymmentä kansiota. Hän haastatteli veteraaneja, jotka antoivat toisenlaista tietoa sodan arjesta, vapaa-ajasta ja ihmisten luonteenpiirteistä.

”Sama historiallinen tapahtuma ja kokemus tallentuvat eri tavalla ihmisen muistiin ja siitä kerrotaan eri tavalla. Jotkut vastasivat täsmällisesti ja lyhyesti, jotkut kyräilivät ja heistä sai nyhtää tietoa pala palalta. Jotkut suolsivat loputonta kertomusta, eivätkä vastanneet aina edes kysymyksiini”, Karila muistelee. Ilmeisesti vuosikymmenien vaikeneminen aukaisi padot, kun joku halusi todella kuunnella.

Antti huomasi, että haastattelijankin persoona vaikuttaa kertomukseen. Hänen piti opetella kuuntelemaan tarinoita, koska itse suuntautui historiaan tiedollisesti eli tosiasioita korostaen. Monisanainen ja polveileva kertomus ei vastannut odotuksia sotajutusta. Nykyajan historiantutkimuskaan ei ole arvostanut tarinallisuutta mutta tutkielman teko muutti nuorta tutkijaa. Tarina merkitsee ihmiselle paljon. Se herättää menneen ajan eloon, jolloin esi-isien kokemuksiin voi eläytyä.

Työ muuttaa tekijäänsä

”Sotatieteelliset tutkimukset esittelevät karttoja, ilmansuuntia, joukkojen vahvuuksia ja sotaherroja. Sotahistoriallinen kirjallisuus ihannoi sotaa ja sotasankaruutta mutta ohittaa sodan kärsimykset. Kun Neuvostoliitto eli voimissaan, suomalaisia ei juuri arvostettu. Veteraanit tunsivat sodan arjen mutta heitä ei kuunneltu. Sankarimyytin he ohittavat hymähtäen. He tekivät, mitä heiltä odotettiin.”

Karilan haastatteluaineistossa veteraanit halusivat kertoa sodasta toisenlaisia asioita ja aivan uudesta näkökulmasta. Kaikki ei mennytkään niin kuin olisi pitänyt. ”Kerran muuan venäläinen partisaaniporukka levähti Vuotostunturissa Savukoskella, ja jotkut lähtivät poimimaan hilloja. Suomalaiset yllättivät heidät jängällä ja saivat ammutuksi neljä. Viides lamaantui täysin eikä puolustautunut. Silti suomalaiset ampuivat hänet sääntöjen vastaisesti”, Karila kertoo.

”Huomaan, että työ muutti minua”, Antti Karila sanoo. ”Kun kesällä 2006 menin Savukoskelle pitämään esitelmää veteraanien perinnepäiville, tunsin ottavani tärkeää askelta. Sukupolvet keskustelevat keskenään ja perinne jatkuu, vaikka perinnepäiville osallistui enää kuusi veteraania. Aikanaan heitä oli yli 600 parikymppistä nuorta.”

Haastattelija jakaa vanhemman ihmisen elämänkokemuksen ja alkaa elää aikaa, josta tietää vain kertomusten kautta. Haastateltava muistelee elämäänsä, liikuttuu, kokee surua, iloa ja joskus vihaakin. Kukaan ei voi kuunnella sellaista tarinaa viileästi, etäältä ja välinpitämättömästi vaan huomaamatta alkaa itsekin tuntea samoja tuntemuksia. Kokemukset tarttuvat.

Nuori haastattelija kypsyy ja alkaa pohti asenteitaan. Hän ei palaa tilaisuudesta samana ihmisenä jollaisena tuli. Yhden tai parin keskustelun jälkeen muutosta ei huomaa mutta kokemus osoittaa, että tutkija saa työstään muutakin kuin tietoa. Hän eläytyy menneeseen kuin menisi elokuviin ja näkee kertomuksen kuvana, maisemana, turistimatkana menneeseen maailmaan.

Historiallinen kokemus on usein niin voimakas, että tenttiinkin mennessään Antti ei muistele lukemaansa vaan tekee matkan savupirttien Suomeen, haistelee kaskisavuja ja katselee aamuhämyä rakovalkean viimeisillä hiilloksilla. Hän yksinkertaisesti tutkii kokemustaan. Tässä vaiheessa mennyt aika on alkanut elää meissä, muuttunut osaksi persoonaa ja paikallisidentiteettiämme.


Untitled

Paluu Medialanssiin | Hankala alku | Kemijärvi lukio | Pelkoseniemi | Salla | Färsaaren kurssi | Vihtalan arkeologiset kaivaukset | Digikasvien keruuta | Identiteetti kohentui | Loppuarvio

 

Palaa