Untitled

 Etusivu - Esittely ja yhteystiedot - Kirjat - Journalistinen tuotanto - Vanha Lappi -Medialanssi -
 Palvelut - Lapin matkailu - Lapin luonto - Vuotoksen kansallispuisto - Politiikka - Arkisto - plogi

 

Tohmon lapset keräävät kasveja kameroilla

Teksti Tapani Niemi, kuvat Pirkko Koskenranta

Nerokas mediakasvatusmenetelmä saattaa perustua hyvin yksinkertaiseen oivallukseen, joka hyödyntää vanhan koulun luonnonhistorian opetuskäytäntöjä ja uusmediaa. Kemijärven Tohmon koulu näyttää mallia, joka kannattaa kopioida muuallekin Suomeen.

Ennen vanhaan lapset keräsivät kesälomalla kasveja. He kuivasivat ne, teippasivat valkoiselle kartongille ja etsivät kasvikirjoista lajimääritykset, jopa latinalaiset nimet. Vanha opetussuunnitelma korosti muutenkin henkilökohtaista luontoyhteyttä. Silloin opetettiin muun muassa ympäristöoppia ja askartelua.

Kemijärven koulujen johtajat päättivät vuosikymmenien tauon jälkeen palauttaa kasvit lasten kesäohjelmaan. Tohmon koulu uudenaikaisti tekniikkaa ja vaihtoi kasviprässin digikameraan. Koulunjohtaja Pirkko Koskenrannan mielestä kasvien kuivaustekniikka tuntuu lapsista työläältä ja vie innon luontoharrastukselta. Sitä paitsi kuivunut kasvi ei toista kasvin väriä niin hyvin kuin digikuva.

Syksyllä lapset esittelivät digitaalisia kasvejaan. Opettaja tunsi onnistuneensa uuden opetuskokeilun ensimmäisestä vaiheesta. Tehtävä toki oli helppo, koska useimmat lapset oppivat kuvaamaan jo pienenä. Siksi opettaja pelkäsi, että kasvien lajituntemus jää pinnalliseksi, jos tehtävä rajoittuu vain dokumentointiin ja kuvien ihailuun. Vuoden kuluttua he eivät tunnista ensimmäistäkään kasvia. Siksi hän liitti tehtävään muitakin ilmaisumuotoja, kuten käsikirjoituksen, draamaa ja esiintymistaitoa.

Koiramainen tarina

”Aloimme kirjoittaa satua, jossa kolme koiraa seikkailee niittykasvien maailmassa. Se muodosti kehyskertomuksen, jonka sisällä piti esitellä kameralla kerätyt kasvit ja niiden ominaisuudet. Sadun piti kiinnostaa kuulijaa niin paljon, että hän samalla oppii kasvioppia kuin varkain”, Pirkko Koskenranta sanoo.

”Annoin lasten vapaasti tehdä sitä, mistä he eniten pitivät. Jotkut lukivat kasvikirjoja ja etsivät lisätietoja internetistä ja kirjastosta. Toiset pohtivat, miten fakta ja kertomus sovitetaan yhteen. Yksi halusi kirjoittaa sadun itsenäisesti, toiset taas muutaman hengen ryhmissä. Lopuksi keksimme porukassa yhtenäisen juonen, joka sitoi parikymmentä pientä kertomusta toisiinsa.”

Koskenranta on työskennellyt pitkään opettajana mutta tämä opiskelumenetelmä yllätti positiivisesti. Hän ei tiennyt, miten viitos-kuutosluokkalaiset pärjäävät äidinkielessä, koska erikoistui alkuopetukseen. Koskenranta sanoo lukeneensa useita tutkimuksia ja artikkeleita uuslukutaidottomista lapsista ja peräkammarin pojista, jotka kiinnostuvat korkeintaan moottorikelkoista, koneista ja peleistä.

Poikien uskotaan osaavan äidinkieltä huonommin kuin tyttöjen. Tässä tehtävässä pojat kirjoittivat yhtä hyvin ja innokkaasti kuin tytöt. Kertaakaan pojat eivät sanoneet hänelle, että taasko me kirjoitamme. Päinvastoin he pyysivät päästä jatkamaan työtä. Opettaja arvelee onnistuneensa, koska lähti liikkeelle lasten omasta kokemusmaailmasta.

Jokainen lapsi on kulkenut niityllä ja ihastellut kukkia. He myös leikkivät mielellään eläinten kanssa ja ne merkitsevät paljon. Lapset saivat itse valita lemmikin, joka seikkailee sadussa. Mielikuvitus lähti lentoon ja lapset tunsivat tehtävän omakseen. Sitä ei aina tapahdu, jos opetus nojaa vain oppikirjaan, teoriaan tai kaukaiseen asiaan. Siksi koirat seikkailivat Tohmon kylän lähiniityllä eivätkä Palestiinassa tai Afrikassa.

Pilkkusäännötkin innostivat

Muutaman viikon kuluttua 18 tohmolaista oppilasta oli kirjoittanut satukuunnelman, jossa koirat kuljeksivat niityllä tapaamassa kasvinkumppaneitaan. Tässäkin tarinassa tapahtui kaikenlaista yllättävää ja lapset eläytyivät draaman käänteisiin niin täysillä, että opettajan täytyi välillä hillitä heitä, ettei alkuperäinen oppimistavoite unohtuisi.

Valokuvauksen, skannauksen, tutkimustyön ja käsikirjoittamisen jälkeen Koskenranta alkoi dramatisoida kuunnelmaa, josta jokainen oppilas sai oman roolin. Tässä vaiheessa Medialanssi auttoi koululaisia nauhoittamaan satukuunnelman videolle. Mikrofoni olisi toki riittänyt mutta parempi tallentaa ainutlaatuinen tapahtuma perheille ja jälkipolville. Tunnelmaa kun ei voi toistaa kovin hyvin muistelupuheissa.

Vaikka lapset eivät ole tehneet aikaisemmin teatteria tai kuunnelmaa, he toimivat ikään kuin tuntisivat tämän median entuudestaan. He tiesivät tarkkaan, kuinka spiikata tekstiä, kuinka käyttää ääntä, kuinka elehtiä ja ilmehtiä. He ajattelivat, että kun paasaa tekstiä hyvin nopeasti, on hyvä lukemaan. He jäljittelevät ilmeisesti Keke Rosbergiä, Kimi Räikköstä, urheiluselostajaa tai diskojukkaa.

”Hyvä lukija pitää taukoja. Hän painottaa sanoja eri tavalla. Hän saattaa hiljentää tai koventaa ääntään ja kaikkiin näihin tulkintoihin välimerkit antavat vihjeitä”, Pirkko kertoo lapsille. ”Pilkku tarkoittaa ajatus- tai hengitystaukoa elokuvan tai kuunnelman puheessa. Kun pitää tauon, kuulija ehtii tajuta mitä satuniityllä tapahtuu. Hän oivaltaa tarinan merkitykset, käänteet ja tunnelmat.”

Oppilaat pitävät pilkkusääntöjä vain ikävinä ulkoläksynä, joita vanhemmat keksivät lasten kiusaksi. Voiko olla tylsempää? Tässä oppimismenetelmässä kerättiin aluksi kasveja mutta matkan varrella opittiin mediatyötä, draaman teoriaa ja lopuksi jopa äidinkielen pilkkusääntöjä ilman ponnistusta ja tuskaa. Pirkon mukaan onkin tärkeää, että oppilas itse oivaltaa pilkkujen merkityksen. Lopuksi opettaja vain vahvistaa ja hyväksyy lapsen oman oivalluksen.

Kuunnelman käsikijoitus


Untitled

Paluu Medialanssiin | Hankala alku | Kemijärvi lukio | Pelkoseniemi | Salla | Färsaaren kurssi | Vihtalan arkeologiset kaivaukset | Digikasvien keruuta | Identiteetti kohentui | Loppuarvio

 

Palaa