Palaa

Lapin kulttuurimatkailun teesit

 

Tunturikeskukset tarvitsevat elävää maaseutua. Moderni tunturimatkailu on rakennettu jo lähes valmiiksi. Valitettavasti massamatkailu kärsii suhdanteista ja kulttuurisesta eroosiosta. Se tuhoaa ennen pitkää tuotteen, ympäristön ja Lapin imagon aitojen ihmisten maakuntana. Siksi painopistettä kannattaa siirtää kylä- ja eräkulttuurimatkailuun sekä hyvinvointipalveluihin ja ottaa uusiksi asiakasryh­miksi lapsiperheet, eläkeläiset ja ulkomaalaiset. Uudella kulttuurisella strategialla voimme rakentaa uudenlaista Lappi-kuvaa. Nykyisistä lapsiperheistä kasvaa tulevaisuuden lapinkävijöiden sukupolvi, sillä ensimmäiset myönteiset matkailukokemukset muistetaan läpi elämän.

Kohotamme kulttuurista osaamista ja laatua. Lapin modernin matkailuteollisuuden osaamista ja laatua pidetään kansainvälisesti korkeana. Sen sijaan lappilaisten matkailuyrittäjien kulttuurista osaamista ja laatua ei voi kehua, jos niitä ylimalkaan on edes olemassa. Kulttuurimatkailu edellyttää luonnon, kulttuuriekologian, historian ja perinteen suvereenia opiskelua ja hallintaa. Polkua pitää kulkea niin kauan ja perusteellisesti, että lopulta itsekin muuttuu poluksi.

Tarvitsemme henkistä jälleenrakennusta. Toimiva kulttuurimatkailu tarvitsee sivistyneitä ja ammattitaitoisia yrittäjiä. Kulttuurimatkailu tarvitsee aitouden tunnetta ja oikeaa paikan henkeä. Kulttuurimatkailu tarvitsee henkisesti vahvoja ja omanarvontuntoisia ihmisiä, jotka tuntevat oman kulttuurinsa läpikotaisin ja puhuvat siitä kuin omasta asiastaan. Siksi Itä-Lappi tarvitsee suurta exodusta, suurta paluuta henkiseen alkukotiinsa. Vanha Lappi pitää saada elämään meissä.

Kirkastamme Lappi-kuvaa. Tähän asti Lappia ovat määritelleet ulkopuoliset ihmiset luetellen asioita, joita pohjoisen väeltä puuttuu, joista he ovat jääneet paitsi. Tästä lähtien meidän pitää itse määritellä, keitä me olemme, mistä meidät tuntee ja mikä on meille hyväksi. Meidän pitää myös oppia kunnioittamaan itseämme niin paljon, ettemme säntäile jokaisen meille tarjotun virvatulen ja kotkotuksen perässä.

 

Palaa